Trực tiếp Đại Hội Cổ Đông Eximbank – EIB

14/02/2023

Trực tiếp Đại Hội Cổ Đông Eximbank – EIB

Sáng nay ngày 14/2/2023, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần 2 sau khi lần 1 vào ngày 16/1 bất thành vì không đủ túc số tham dự.

Tại đại hội hôm nay, các cổ đông đã tham dự đông hơn. Theo ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến 8h10p có 137 cổ đông tham dự, tương đương với 1.011.521.104 cổ phần, tương ứng 82,27% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bất thường của Eximbank được triệu tập nhằm thông qua một số vấn đề đáng chú ý như: sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ ngân hàng, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VII (2022 – 2025); Giữ lại bất động sản số 242 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP. HCM; Tranh chấp Hợp đồng thuê tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.

Liên quan công tác nhân sự, đại hội bất thường của Eximbank sẽ thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại, trước đó đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

ĐHCĐ cũng sẽ thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc.

Đồng thời bầu bổ sung thêm tối đa 3 thành viên vào HĐQT, trong đó có 1 thành viên độc lập.

3 nhân sự ứng cử vào HĐQT gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng, trong đó ông Thắng ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Bà Lê Thị Mai Loan sinh năm 1982, thạc sỹ QTKD quốc tế đại học quản trị Paris PGSM, từng có 15 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Phạm Quang Dũng, cử nhân Ngân Hàng – Tài Chính – Đại học Kinh tế Quốc Dân, từng có gần 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Ông Trần Anh Thắng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Latrobe (Australia), từng có 13 năm công tác tại các công ty chứng khoán.

Liên quan sửa đổi bổ sung một số điều thuộc điều lệ Eximbank: Ngân hàng bổ sung thêm chức danh Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực vào điểm h khoản 1 điều 1 về người điều hành ngân hàng; Bổ sung thêm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng trong thời gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

Các tờ trình khác đáng chú ý còn có: Tờ trình đề nghị giữ lại bất động sản 242 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP.HCM để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ của Ngân hàng; Tờ trình đề nghị hạch toán hơn 55,01 tỷ đồng từ việc thực hiện bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại số 21 kỳ đồng vào chi phí phát sinh năm 2022; Tờ trình phê duyệt các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán KPMG, PWC, Deloitte, E&Y để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Thảo luận tại đại hội

Cổ đông: Với tài sản ở 242 Bình Thới, đang đầu tư thực hiện thế nào? Vì sao giá cổ phiếu không tăng? Vì sao nhiều năm trở lại đây không nhận được cổ tức? Khi nào xây dựng trụ sở mới? Lãnh đạo ngân hàng giải trình rõ hơn về 2 tờ trình về khoản chi phí ở số 21 Kỳ Đồng và tài sản Bình Thới

Ông Trần Tấn Lộc – Tổng Giám Đốc ngân hàng trả lời: Về tài sản 242 Bình Thới, theo ý kiến của cơ quan thanh tra, sau 1 năm nếu ngân hàng không có phương án sử dụng thì tài sản này sẽ đưa vào thanh lý. Hiện nay, Ban điều hành đã xin ĐHCĐ giữ lại làm trụ sở.

Về tài sản ở Kỳ Đồng, trước đây ngân hàng có thuê tài sản này và xây dựng giá trị 110 tỷ và trích khấu hao 50 năm. Tuy nhiên thời hạn hợp đồng thuê chỉ có 10 năm. Hiện tại,vấn đề này cũng đã được tòa án giải quyết và ban điều hành đã trình đại hội hạch toán vào chi phí để phù hợp với các chuẩn mực kế toán.

Bà Lương Thị Cẩm Tú – Chủ tịch HĐQT trả lời: Tài sản tại 242 Bình Thới đã từng được HĐQT nhiệm kỳ trước đưa ra bán đấu giá 6 lần, song không có người mua.

Nhận thấy, nhu cầu sử dụng làm trụ sở kinh doanh và kho tàng,… ban điều hành nhiệm kỳ mới cũng đã quyết định trình cổ đông phê duyệt giữ lại và khai thác tài sản này.

Hiện tại, ban đầu tư của ngân hàng cũng đã rà soát hết tất cả các tài sản chưa hiệu quả và chuẩn bị các phương án cải thiện. Trụ sở tại Lê Thị Hồng Gấm cũng đã được ban điều hành xúc tiến. Tuy nhiên, thời gian đưa dự án này vào hoạt động là chưa thể chắc chắn vì còn phụ thuộc nhiều vào vấn đề quy mô đầu tư và thủ tục pháp lý.

Về việc chia cổ tức, ban lãnh đạo đã trình các cơ quan quản lý xem xét  vấn đề này và chốt quyền hưởng cổ tức cho các cổ đông vào ngày 20 tháng 2 năm 2023. Thông tin cũng đã được công bố rộng rãi theo quy định pháp luật.

Năm 2022, Eximbank cũng đã vượt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận tăng 280% so với 2021. Tại Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, chúng tôi sẽ chốt kết quả kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức rất cao.

Kết quả biểu quyết

Có 98,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý với tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với bà Lê Hồng Anh – Thành viên HĐQT và ông Đào Phong Trúc Đại – Thành viên HĐQT độc lập.

Với tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc, 98,1% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội đồng thuận cho ông Bảo Quốc thôi nhiệm.

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ Eximbank tại khoản 4, điều 2 điều lệ Eximbank; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ Eximbank tại điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank được thông qua.

Tờ trình về phương án đầu tư tài sản 242 Bình Thới, phường 10, Quận 11 được thông qua.

Tờ trình về việc thực hiện bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và đưa khoản chi phí đã được hạch toán là khoản tổn thất trong hoạt động ngân hàng không được thông qua.

Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023 được thông qua.

Về nhân sự, bà Lê Hồng Anh – Thành viên HĐQT và ông Đào Phong Trúc Đại – Thành viên HĐQT độc lập cùng ông Trịnh Bảo Quốc được đại hội chấp thuận miễn nhiệm.

Về kết quả bầu cử, Bà Lê Thị Mai Loan chính thức trở thành thành viên HĐQT với tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng là 125,16%; Ông Phạm Quang Dũng, cũng đắc cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ bầu cử thông qua đạt 103,63%; Ông Trần Anh Thắng, cũng được cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội Đồng Quản trị độc lập, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng 71,04%.

Thanh tra NHNN phát biểu

Đại diện Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao về quy trình tiến hành đại hội và đôn đốc ngân hàng thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định.

12h30 đại hội kết thúc