Tóm tắt thông tin kết quả kinh doanh ngân hàng HDBank (HOSE: HDB)

05/02/2024

Tóm tắt thông tin kết quả kinh doanh ngân hàng HDBank (HOSE: HDB)

Kết quả kinh doanh năm 2023:

 • Tổng tài sản: 602,315 tỷ đồng (tăng 44.7% so với cùng kỳ)
 • Huy động vốn: 536,640.73 tỷ đồng (tăng 146.5% so với cùng kỳ)
 • Dư nợ tín dụng: 353,440,54 tỷ đồng (tăng 31.8% so với cùng kỳ)
 • Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 13,017 tỷ đồng (tăng 26.8% so với cùng kỳ) – Mức cao nhất từ trước đến nay
 • Nợ xấu (NPL): 1.79% (giảm so với 2.26% quý trước)
 • Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 12.6%
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR): 60%

Xem chi tiết tại đây: bckd_hdbank

Triển vọng kinh doanh năm 2024:

 • Tăng trưởng tín dụng: 20%
 • Lợi nhuận trước thuế (LNTT): Tăng trưởng từ 20% trở lên
 • Mục tiêu: Gia nhập CLB lợi nhuận 20 nghìn tỷ
 • Kế hoạch chi trả cổ tức: 25%

Điểm nổi bật:

 • HDBank đạt mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong năm 2023.
 • Ngân hàng đang đẩy mạnh phát triển kênh số, với 94% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số.
 • HDBank được giao room tín dụng cao do nhận chuyển giao ngân hàng 0đ.
 • Mục tiêu của ngân hàng là gia nhập CLB lợi nhuận 20 nghìn tỷ trong năm 2025.

Xem chi tiết tại đây: bckd_hdbank