Số lượng đơn hàng xuất khẩu dần tốt hơn. PMI tháng 1 tăng

01/02/2023

Số lượng đơn hàng xuất khẩu dần tốt hơn. PMI tháng 1 tăng

S&P Global đã công bố bản báo cáo Chỉ Số Nhà Quản Trị Mua Hàng (PMI) mới nhất, cho thấy ngành sản xuất của Việt Nam vẫn phải đối mặt với những rắc rối trong kinh doanh tại đầu năm 2023. Tuy nhiên, giảm chậm tốc độ của số lượng đơn hàng mới và tăng trở lại của số lượng đơn hàng xuất khẩu cho thấy nhu cầu đang dần tốt hơn.

Theo S&P Global, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 47,4 điểm trong tháng 1, tăng so với 46,4 điểm trong tháng 12 nhưng vẫn cho thấy sức khỏe ngành sản xuất suy giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy, sản lượng ngành giảm, nhưng mức giảm nhẹ hơn so với tháng 12. Số lượng đơn hàng mới giảm là nguyên nhân dẫn đến giảm sản lượng. Tháng 1 là tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận số lượng đơn hàng mới giảm.

Một số công ty cho biết khách hàng đã có đủ hàng hóa trong kho và không cần mua thêm, theo báo cáo của S&P Global. Tuy nhiên, chuyên gia S&P Global cho rằng tình hình đang dần cải thiện, với số lượng đơn hàng xuất khẩu mới tăng lần đầu sau ba tháng giảm.

Về việc làm, S&P Global cho biết số lượng nhân viên đã giảm trong ba tháng liên tiếp và số công việc còn lại giảm tại tháng đầu năm. Tổng số kho hàng thành phẩm cũng đã giảm nhiều nhất từ tháng 6/2021.

Tháng 1/2023, tốc độ tăng chi phí nguyên liệu đầu vào đã tăng thêm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm trước. Theo S&P Global, nguyên nhân gồm giá cả của nhà cung cấp, chi phí nhập khẩu và thuế tăng. Các công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa trung gian đều phải chịu tăng chi phí đầu vào, trong khi các công ty sản xuất hàng hóa đầu tư cơ bản thấy giá cả đầu vào giảm.

Do tốc độ tăng chi phí đầu vào nhanh hơn, nhà sản xuất đã phải tăng giá bán hàng đầu năm. Tốc độ tăng giá bán hàng đạt mức nhanh nhất trong sáu tháng qua.

Ngoài ra, chi phí nguyên liệu và giảm lượng công việc cũng đã khiến một số công ty tiếp tục giảm mua hàng trong tháng 1. Tuy nhiên, theo S&P Global, một số dấu hiệu tăng nhu cầu của khách hàng đã giúp một số nhà sản xuất tăng lại mua hàng, khiến hoạt động mua hàng đầu vào hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, do hoạt động mua hàng đầu vào giảm trong thời gian trước,  đã làm giảm lượng tồn kho hàng mua.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã được rút ngắn một chút sau khi gặp sự kéo dài trong hai tháng trước. Sự giảm nhu cầu hàng hóa đầu vào đã giúp tăng tốc quá trình giao hàng.

Tinh thần kinh doanh cũng đang tăng cao trong ba tháng qua. Đặc biệt, hơn một nửa số người tham gia khảo sát tin rằng sản lượng sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới. Nới lỏng hạn chế liên quan đến đại dịch tại Trung Quốc cũng là một yếu tố hỗ trợ cho việc tăng trưởng.

Theo đánh giá của Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, Andrew Harker, mặc dù nhu cầu hàng hóa của các công ty sản xuất tại Việt Nam vẫn yếu ớt đầu năm 2023 với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm giảm, nhưng có một số dấu hiệu tích cực được thấy từ kết quả khảo sát PMI.

Andrew Harker cho rằng một trong những điểm tích cực trong tháng 1 năm 2023 là tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, giảm tốc độ của tổng số lượng đơn đặt hàng mới. Ngoài ra, việc giảm hạn chế COVID-19 tại Trung Quốc và dấu hiệu suy thoái tại Châu Âu và Mỹ cũng tạo ra niềm tin về tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Theo Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, sự tin tưởng của doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2023 đã cải thiện mạnh mẽ trong vòng ba tháng gần đây. Họ dự báo sản lượng công nghiệp sẽ tăng 6,6% trong năm 2023.