PVD: Báo lãi đậm nhất kể từ sau ‘thời vàng son’ 2014-2015

30/01/2024

PVD: Báo lãi đậm nhất kể từ sau ‘thời vàng son’ 2014-2015

PVD ghi nhận lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ quý IV/2023 đạt 195 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 năm, đồng thời báo lãi 579 tỷ đồng năm 2023.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (Mã: PVD) tiếp tục kinh doanh khả quan trong quý cuối năm 2023. Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, doanh thu thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ khoan chiếm 69% cơ cấu doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ.

Xét theo địa lý, doanh thu trong nước giảm 25% về 666 tỷ đồng, ngược lại doanh thu nước ngoài tăng 91% lên 1.082 tỷ đồng, bao gồm việc phát sinh 197 tỷ đồng tại thị trường Indonesia và 255 tỷ đồng tại thị trường Thái Lan.


Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và năm 2023. Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý IV/2023. Đơn vị: Tỷ đồng.

Biên lãi gộp cải thiện từ 17,9% lên 22,8% trong kỳ. Chi phí tài chính và chi phí quản lý đều được tiết giảm còn chi phí bán hàng tăng không đáng kể.

Kết quả, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước, và cao nhất trong vòng 3 năm, kể từ sau quý IV/2018 (lãi 386 tỷ đồng).

Cả năm, doanh thu đạt 5.812 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ cả năm đạt 579 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 103 tỷ. Đây là những con số doanh thu và lợi nhuận tốt nhất kể từ sau năm 2015. Trước đó, từ 2011 đến 2015 được xem là “giai đoạn vàng” của PVD nói riêng và ngành dầu khí nói chung.


  Lãi ròng năm 2023 cao nhất kể từ 2015. Nguồn: X.N tổng hợp. 

Tổng tài sản tại cuối năm đạt 21.650 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cuối quý III và tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu từ tiền gửi không kỳ hạn và ngắn hạn (đạt tổng cộng 3.464 tỷ đồng).

Khoản phải thu ngắn hạn đang ghi nhận 2.340 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ MKN Odyssey Venture SDN BHD (182 tỷ đồng), Brunei Shell Petroleum Company SDN BHD (234 tỷ đồng), PT. Jimmulya (394 tỷ đồng) và các khách hàng khác (1.005 tỷ đồng).

Mặt khác, công ty đang có khoản nợ xấu 172 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng 166 tỷ đồng. Chủ yếu trong đó là khoản phải thu đối với KrisEnery (Apsara) Combodia Company Limited (95 tỷ đồng) – công ty con của Tập đoàn KrisEnery (đã phá sản).

Xuân Nghĩa