Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8

02/04/2024

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500 ngày 15.5.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện 8).

Kế hoạch ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030 trong đó, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước 14.930 MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW; tổng công suất nhiệt điện than 30.127 MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW; tổng công suất thủy điện 29.346 MW; tổng công suất thủy điện tích năng 2.400 MW.

Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất điện sinh khối là 1.088 MW; tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182 MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600 MW; tổng công suất pin lưu trữ là 300 MW.

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8- Ảnh 1.
Ngoài ra, các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030 dự kiến phát triển 300 MW các nguồn điện linh hoạt, ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có. Nhập khẩu điện khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý. Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương nhập khẩu và phương án lưới điện đấu nối đồng bộ đối với từng dự án cụ thể.

Nguồn điện năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới sẽ ưu tiên vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài (miền Trung và miền Nam). Quy mô xuất khẩu từ 5.000 – 10.000 MW khi có các dự án khả thi.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể danh mục các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư, lưới điện liên kết với các nước láng giềng. Đấu nối đồng bộ các dự án nguồn điện nhập khẩu (từ Lào, Trung Quốc…) vào hệ thống điện Việt Nam… Bộ Công thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thống nhất khi triển khai các dự án cụ thể.

Về kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, nghiên cứu xây dựng 02 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030. Ở phía bắc có vị trí tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình… có thể xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận. Quy mô của trung tâm này điện gió ngoài khơi khoảng 2.000 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 500 MW.

Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung bộ – Nam bộ có quy mô đện gió ngoài khơi khoảng 2.000 – 2.500 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 1.500 – 2.000 MW.