Novaland bất ngờ báo lãi hơn 1.600 tỷ đồng quý 4/2023, nợ trái phiếu giảm 6.000 tỷ sau một năm

30/01/2024

Novaland bất ngờ báo lãi hơn 1.600 tỷ đồng quý 4/2023, nợ trái phiếu giảm 6.000 tỷ sau một năm

Cả năm 2023, Novaland lãi hơn 800 tỷ đồng trong bối cảnh nửa đầu năm doanh nghiệp này lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

Novaland bất ngờ báo lãi hơn 1.600 tỷ đồng quý 4/2023, nợ trái phiếu giảm 6.000 tỷ sau một năm  - Ảnh 1.

CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu 2.027 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, công ty lãi gộp hơn 554 tỷ đồng, giảm 44,2% so với quý 4/2023.

Trong quý cuối năm 2023, Novaland ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến 1.825 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính của Novaland cũng giảm mạnh 62,7% còn 250,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng. Ngoài ra, công ty này còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác 572 tỷ đồng. Đây có thể là khoản tiền phạt thu từ các đối tác khi phá vỡ hợp đồng.

Kết quả, Novaland báo lãi sau thuế cổ đông ty mẹ đạt 1.646 tỷ đồng, gấp 12 lần so với quý 4/2023. EPS tăng từ 70 đồng lên 844 đồng. Đây cũng là lần đầu sau 8 quý doanh nghiệp có lãi nghìn tỷ trở lại.

Novaland bất ngờ báo lãi hơn 1.600 tỷ đồng quý 4/2023, nợ trái phiếu giảm 6.000 tỷ sau một năm  - Ảnh 2.

Lũy kế năm 2023, Novaland ghi nhận gần 4.760 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận ròng đạt 805 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và 63% so với cùng kỳ năm trước. Cần biết là công ty này đã lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Tại thời điểm 31/12/2023, nợ vay tài chính của Novaland đạt 241.376 tỷ đồng, giảm 16.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, khoản mục giảm mạnh nhất là khoản phải thu dài hạn, từ 44.081 tỷ đồng còn 33.857 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp giảm 5.200 tỷ đồng còn 3.412 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm hơn một nửa tài sản, ở mức 138.760 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của Novaland ở mức 57.704 tỷ đồng, giảm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 38.262 tỷ đồng, giảm 5.900 tỷ đồng. Dư nợ ngân hàng là 9.400 tỷ đồng.

 

Trọng Hiếu

An ninh Tiền tệ