Morning Report 13/03/2024 – Ginlabs

13/03/2024

Morning Report 13/03/2024 – Ginlabs

Diễn biến thị trường quốc tế:

 • Thị trường Mỹ tăng điểm dù lạm phát cao hơn dự báo.
 • Lạm phát Mỹ tháng 2 tăng 0,4% so với tháng 1 và 3,2% so với cùng kỳ năm trước.
 • Giá vàng giảm do lạm phát cao.

Tải và xem full bao cáo chi tiết tại đây:morning-brief-2024.03.13 

Diễn biến TTCK trong nước:

 • NHNN tiếp tục bán tín phiếu, hút về gần 30 nghìn tỷ đồng.
 • Nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm.
 • Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023.
 • Doanh số bán ô tô giảm 40% so với tháng 1/2024.
 • Thị trường tăng điểm sau 2 phiên giảm.
 • Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 211 tỷ đồng.

Mã cổ phiếu quan trọng:

 • POW: Doanh thu tháng 2/2024 giảm gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
 • DPM: Đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng 2%.
 • QNS: Dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.
 • SBT: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu.

Tải và xem full bao cáo chi tiết tại đây:morning-brief-2024.03.13