Morning Report 10/06/2024 – GinLabs

10/06/2024

Morning Report 10/06/2024 – GinLabs

TTCK thế giới:
 • Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong tuần qua, trái ngược với dữ liệu kinh tế không mấy khả quan.
 • Số lượng việc làm phi nông nghiệp Mỹ cao hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tăng.
 • Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, USD Index tăng.
 • Giá vàng giảm mạnh do số liệu việc làm Mỹ mạnh và Trung Quốc ngừng mua ròng vàng.

Tải và xem báo cáo chi tiết tại đây: morning-brief-2024.06.10

TTCK Việt Nam:
 • Tỷ giá VND/USD tăng nhẹ.
 • Giá vàng SJC giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua.
 • Bộ Tài chính sẽ kiểm tra 20-24 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh nghiệp có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
 • Chính phủ thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng.
Mã cổ phiếu quan trọng:
 • GIL: Kế hoạch đầu tư 5.000 tỷ đồng cho năm 2024, bao gồm 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và 3.500 tỷ đồng vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động.
 • TCL: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tương đương năm 2023.
 • BCM: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023.
 • PHR: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 giảm so với năm 2023.

Tải và xem báo cáo chi tiết tại đây: morning-brief-2024.06.10