Khó lòng chấp nhận FLC bị hủy niêm yết – Nỗ lực lên upcom

19/02/2023

Khó lòng chấp nhận FLC bị hủy niêm yết – Nỗ lực lên upcom

Bà Bùi Hải Huyền – Tổng Giám đốc FLC cho biết “việc cổ phiếu của Tập đoàn FLC bị huỷ niêm yết là một sự kiện khó lòng có thể chấp nhận được. HĐQT, Ban Điều hành FLC xin được gửi tới quý cổ đông lời xin lỗi chân thành nhất và mong cổ đông thông cảm cho những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt và cũng hy vọng cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành trong giai đoạn này”.

Trong thông báo này, bà Huyền đã trình bày một loạt khó khăn khiến doanh nghiệp không thể công bố các thông tin theo đúng quy định sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị bắt cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022. Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình hoạt dộng do bị ảnh hướng trực tiếp bởi các thông tin, các tin đồn không chính thống, cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan dến vụ việc. Đặc biệt, sự việc phát sinh đã trực tiếp dẫn tới việc Tập đoàn FLC không thể tìm kiếm được Công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC trong một thời gian dài.

Phải đến tháng 9/2022, sau những nỗ lực cố gắng của HĐQT và Ban điều hành, FLC mới tìm kiếm được Công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho BCTC năm 2021 của Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, cho đến nay Công ty kiểm toán vẫn chưa thể phát hành báo cáo kiểm toán dối với Báo cáo tài chính nãm 2021 của Tập đoàn PTC.

FLC cho biết, nhận thức việc không tìm kiếm được Công ty kiểm toán và/hoặc không thể phát hành báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 nếu tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới việc FLC sẽ phải đối mặt với việc không thể thực hiện/bị vi phạm quy định công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, cũng như chưa đủ điều kiện để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Theo đó, Tập đoàn FLC đã có văn bản trình bày với các cơ quan chức năng các lý do khách quan dẫn tới việc Tập đoàn chưa thể có được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và “đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và có chỉ đạo tới HOSE về việc chấp thuận tình trạng FLC chưa có BCTC kiểm toán là sự kiện bất khả kháng, không xem xét về việc đình chi giao dịch/huỷ niêm yết đối với Tập đoàn FLC cho đến khi Bộ Tài chính chỉ định được Công ty kiếm toán và Công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán BCTC của FLC.

Sau đó, HĐQT và Ban điều hành FLC đã hết sức nỗ lực làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để sớm phát hành báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC.

Mới đây nhất, ngày 10/02/2023, FLC tiếp tục có văn bản đề nghị UBCKNN và HOSE “chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có BCTC kiểm toán là sự kiện bất khả khảng”, “hướng dẫn Công ty kiểm toán nhanh chóng hoàn tất kiểm toán BCTC của FLC “không xem xét về việc đình chi giao dịch/huỷ niêm yết đối với cổ phiếu FLC cho đến khi Công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán BCTC của Tập đoàn FLC.

Tuy nhiên đến ngày 14/02/2023 vừa qua, Tập đoàn FLC nhận được quyết định huỷ niêm yết cổ phiếu FLC của HOSE từ ngày 20/02/2023, với lý do “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin”.

Cũng theo bà Huyền, Tập đoàn FLC chỉ thực hiện được nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu khi có được Báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 – trong khi đó, việc kiểm toán và phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 là nằm ngoài tầm kiểm soát của Tập đoàn và là sự kiện bất khả kháng mà Tập đoàn FLC không thể khắc phục được trong thời gian ngẳn. Do đó, ngay trong ngày 14/02/2023, Tập đoàn FLC tiếp tục có văn bản khẩn thiết kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại về việc huỷ niêm yết cổ phiếu FLC, trong đó cần thiết xem xét đến các lý do khách quan, hoàn cảnh bất khả kháng của Tập đoàn FLC trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin.

Về quyền lợi cổ đông, bà Bùi Hải Huyền khẳng định sau khi cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết trên HoSE, quyền lợi của cổ đông vẫn đảm bảo đầy đủ theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. Theo đó, trong mọi trường hợp, cổ đông được toàn quyền sở hữu, định đoạt với cổ phiếu FLC đang sở hữu. Đồng thời, cổ đông vẫn được đảm bảo quyền tham gia đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết, quyền đề cử và ứng cứ thành viên HĐQT.

HĐQT và ban điều hành FLC đang nỗ lực hết sức để xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định, cũng như nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để cổ phiếu tập đoàn này sớm được trở lại giao dịch trên hệ thống UPCoM.