Hợp Tác Kinh Doanh Cùng GinLabs

12/01/2023

Hợp Tác Kinh Doanh Cùng GinLabs

Ginlabs cung cấp cho khách hàng một giải pháp tối ưu nhằm tăng thu nhập thụ động với tiêu chí
“Lợi nhuận tốt và luôn An toàn”.

Sản Phẩm Đơn Giản

  • Như gửi tiền ở Ngân hàng, ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư
  • Số vốn nhỏ chỉ từ 20 triệu
  • Không yêu cầu có kiến thức về tài chính

Chất Lượng Đầu Tư Cao – An Toàn

  • Các khoản cung câng cấp vốn đều được thẩm định định định kỳ
  • Bắt buộc phải có tài sản đảm bảo
  • Hợp tác từ 1 tỷ, khách hàng được mở 1 Tk quản lý riêng tại CTCK

Lợi Suất Sinh Lợi Cạnh Tranh

  • Lợi nhuận hợp tác lên đến 15%/năm
  • Nhà đầu tư có thể rút vốn bất kỳ lúc nào và vẫn được tính lợi nhuận
  • Nhà đầu tư kiểm tra các khoản đầu tư và lãi trực tiếp trên website

Đăng Ký Hớp Tác Vui Lòng Liên Hệ : 0932.439.639 (Zalo )