DC quay lại tiếp tục mua vào DGC

16/03/2023

DC quay lại tiếp tục mua vào DGC

Cụ thể, ngày 13/3, nhóm Dragon Capital vừa mua vào 400.000 cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 5,96% lên 6,07% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện mua vào 400.000 cổ phiếu là Vietnam Enterprise Investments Limited.

Năm 2023, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch giảm một nửa về 3.000 tỷ đồng. Ngày 4/3, Hóa chất Đức Giang công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 29/3 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, Công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Xét về cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2023, Hóa chất Đức Giang dự kiến doanh thu photpho vàng (P4) dự kiến 4.608 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng doanh thu; doanh thu Axit photphoric thực phẩm 85% dự kiến ghi nhận 2.184 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng doanh thu; doanh thu Axit photphoric trích ly – WPA 50% dự kiến 1.170 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng doanh thu; doanh thu phân DAP dự kiến 750 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng doanh thu; và đóng góp các dòng sản phẩm khác là 19,9% tổng doanh thu.

Được biết, năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 14.444 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6.036 tỷ đồng, tăng 140,2% so với thực hiện năm 2021 và lần lượt hoàn thành vượt 19,2% và 72,5% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022.

Đối với kế hoạch đầu tư năm 2023, Công ty dự kiến hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông với giá trị đầu tư 50 tỷ đồng; đồng thời, Công ty khởi công tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn với giá trị đầu tư 500 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức, năm 2022, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 30% bằng tiền mặt (cổ tức này đã được chia trả) và dự kiến cổ tức năm 2023 vẫn là 30%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu DGC tăng 900 đồng lên 52.500 đồng/cổ phiếu.