Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh 2 ‘chìa khóa’ then chốt khiến Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay lập tức, thị trường cần đặc biệt chú ý

02/05/2024

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh 2 ‘chìa khóa’ then chốt khiến Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay lập tức, thị trường cần đặc biệt chú ý