Chính phủ yêu cầu thúc đẩy thị trường bất động sản

06/03/2024

Chính phủ yêu cầu thúc đẩy thị trường bất động sản

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu thuế.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, chứng khoán…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024. Tại Nghị quyết, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu phục vụ điều hành kinh tế – xã hội để kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp thích ứng với xu thế mới và điều chỉnh chính sách của các nước. Đặc biệt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các Bộ ban ngành đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng và thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh.

GROUP GIAO LƯU CỘNG ĐỒNG CHỨNG KHOÁN

Chính phủ nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường xuất khẩu lao động. Chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cũng trong Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quán triệt, chỉ đạo người đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện có kết quả chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.

Các Bộ, cơ quan, địa phương cần chú trọng triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, kịp thời báo cáo Chính phủ kết quả, tiến độ thực hiện và đề xuất giải pháp bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu thuế.

Cùng với đó, xem xét ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất… để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết.