Báo cáo cổ phiếu PVT – Tháng 3/2024

20/03/2024

Báo cáo cổ phiếu PVT – Tháng 3/2024

PVT Khuyến nghị: NẮM GIỮ

  • Giá trị cổ phiếu PVT được xác định ở mức 32.350 đồng, cao hơn 12% so với thị giá ngày 18/3.
  • Xem xét mua vào khi giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng 25.000-26.000 đồng/cổ phần.

Tải và xem full báo cáo chi tiết tại đây: pvt-bao-cao-phan-tich_3.2024

Điểm nhấn đầu tư:

  • PVT tiếp tục đầu tư gia tăng năng lực vận tải hàng lỏng, mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.
  • Nhu cầu vận tải hàng lỏng toàn cầu dự báo tăng 4.5%-5%.
  • Giá cước vận tải hàng lỏng dự báo ổn định nhờ nhu cầu tăng, mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.
  • Dự phóng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024: 11.170 tỷ đồng và 1.589 tỷ đồng, tăng 17% và 3% so với năm 2023.

Tải và xem full báo cáo chi tiết tại đây: pvt-bao-cao-phan-tich_3.2024