Tóm tắt báo cáo doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

31/01/2024

Tóm tắt báo cáo doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Ngày 30/01/2024, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBank Securities) đã công bố báo cáo cập nhật doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Theo báo cáo, ACB đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2023, với lợi nhuận sau thuế đạt 20.068 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.
Thị phần
 • ACB tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần cho vay và huy động vốn trong khối ngân hàng tư nhân bán lẻ.
 • Tăng trưởng tín dụng 2023 đạt 17,5%, cao hơn trung bình ngành (13,7%).
 • Tỷ trọng dư nợ cho vay BĐS chiếm 4% tổng dư nợ cho vay.
Kết quả kinh doanh
 • Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 20.068 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.
 • Thu nhập lãi thuần tăng 41% so với cùng kỳ, đạt 24.959 tỷ đồng.
 • Thu nhập ngoài lãi tăng 48,1% so với cùng kỳ, đạt 7.787 tỷ đồng.
 • Chi phí vốn giảm 1% so với cùng kỳ, đạt 36%.
 • ROE đạt 24,8%, trong top cao nhất toàn ngành.
Nợ xấu
 • Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 đạt 11%, trong top thấp nhất toàn ngành.
 • LLR bao phủ nợ xấu giảm gần 1 nửa từ 177% cuối năm 2022 xuống 95% vào cuối năm 2023.
Chính sách cổ tức
 • Dự kiến trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25%, trong đó có cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.
Đánh giá chung
ACB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023, với lợi nhuận sau thuế tăng 17%. Lợi nhuận ngoài lãi tăng trưởng cao là điểm sáng trong kết quả kinh doanh của ACB. Nợ xấu được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 đạt 11%. Chính sách cổ tức năm 2024 của ACB hấp dẫn, với tỷ lệ cổ tức bằng tiền cao.
Trích Báo cáo doanh nghiệp ACB
Xem chi tiết: TẢI VỀ TẠI ĐÂY