Bảng Điện Chứng Khoán – Bảng Giá Chứng Khoán Trực Tuyến

14/12/2022

Bảng Điện Chứng Khoán – Bảng Giá Chứng Khoán Trực Tuyến

Bài viết thứ 4/15 trong series Chứng Khoán A Bờ Cờ Cho Người Mới
Bài viết thứ 3/15 trong series Đầu Tư Chứng Khoán Cùng VPBankS

Trong hoạt động đầu tư chứng khoán , bảng giá chứng khoán là một công cụ đồng hành mà bất cứ nhà đầu tư chứng khoán nào cũng cần phải biết.  Bảng giá điện chứng khoán hay bảng giá chứng khoán trực tuyến là nơi thể hiện toàn bộ thông tin giao dịch của thị trường chứng khoán đối với các mã chứng khoán niêm yết.

Bảng giá chứng khoán thể hiện 2 bên, một bên mua và một bên bán . Bên mua có 3 giá chào mua cao nhất hiện tại chưa được khớp lệnh , tương ứng với mỗi giá là tổng khối lượng đặt mua của tất cả các nhà đầu tư chứng khoán tham gia thị trường chào mua ở từng mức giá được thể hiện. Bên bán hiện 3 giá chào bán thấp nhất hiện tại chưa được khớp lệnh , tương ứng với mỗi giá là tổng khối lượng đặt mua của tất cả các nhà đầu tư chứng khoán tham gia thị trường chào mua ở từng mức giá được thể hiện.

Khi giá mua và giá bán bằng nhau thì các lệnh mua và lệnh bán được khớp lệnh và thể hiện ở 3 cột ở giữa :

updating

 

Series: Chứng Khoán A Bờ Cờ Cho Người Mới<< Hướng Dẫn Tự Mở Tài Khoản Chứng Khoán OnlineHướng Dẫn Nạp – Rút Tiền Tài Khoản Chứng Khoán >>
Series: Đầu Tư Chứng Khoán Cùng VPBankS<< Hướng Dẫn Tự Mở Tài Khoản Chứng Khoán OnlineHướng Dẫn Nạp – Rút Tiền Tài Khoản Chứng Khoán >>